Statusbesiktning

En statusbesiktning kan ske inom olika områden i en entreprenad, såsom inom ett område som entreprenören påpekar att det är viktigt att få dokumenterat. Dels före igångsättning av arbete som kan orsaka skada inom området, dels efter färdigställande under ett pågående arbete.

Vi kan även göra statusbesiktning i lägenheter, lokaler eller utrymmen med särskilt värdefull inredning eller utrustning, men även ansvar mot tredje man.

Utredning

En teknisk utredning kan avse hela fastigheten eller specifik del av fastigheten, dels för att dokumentera ett byggnadsskick men även för att utreda tekniska problem i byggnaden. Med hjälp av en teknisk utredning kan man förebygga, förhindra och/eller konstatera skador i en byggnad.

Statusbesiktning och underhållsplan

LOU
statusbesiktning

Du kan få en god kännedom om din fastigheten. Är du lite osäker på vad som skall göras och i vilken ordning, det skall göras? Vi tycker att det är det bra att få en statusbesiktning utförd. Din fastighet behöver underhåll för att vidmakthålla en fastighets funktion och tekniska standard och därigenom bevara fastighetens värde.

Statusbesiktning med en underhållsplan innebär att ni får en översikt över byggnadens status samt en underhållsplan som kommer underlätta besluten för vad man kan förvänta sig och när i tiden man skall göra underhållsinsatsen.

Vi gör en okulär besiktningen som vi kompletterar med genomgång av de tekniska handlingarna som ligger till grund för fastighetens status.

Vi utför även intervjuer med fastighetsägare, brukare, driftspersonal etc. och om det är någon byggnadsdel som man känner extra oro för, eller om där är andra viktiga faktorer som kan ha betydelse fastighetens status och underhåll.

Statusbesiktning

Sådan särskild besiktning som enligt ABT 06 kan påkallas av part avseende entreprenadens status i visst avseende, även om det saknas indikationer om fel.

En statusbesiktning kan också avse status på viss byggnadsdetalj och då görs grundlig besiktning av denna del.

För din trygghet, vi på Bombus Byggnads & Trädgård Ent AB, är SBR Ingenjörer, vi erbjuder SBR Godkänd Entreprenadbesiktning, Markbesiktning Utemiljö BEUM, Projektledning, Certifierad Kontrollansvarig (KA), Våtrumsbehörighet BKR.

Våra konsulter har lång erfarenhet och de förstår dina behov, särskild när du behöver stöd och kunskap till ditt projekt. Vi tänker på funktionalitet och lägger stor vikt på din ekonomi. Kontakta oss det finns alltid något  som vi kan hjälpa med.