Certifierad Kontrollansvarig (KA)

Vem behöver en KA?

KA enlig Plan- och bygglagen (2010:900)

Den som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig (KA) för sina projekt.
Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om:

• Vad som ska kontrolleras i det aktuella projektet
• Vem som kontrollerar • Mot vad kontrollen görs
• På vilket sätt kontrollen utförs
• Resultat av kontrollen

Obs! Om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus och du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig

 

Om oss

Vi är en familjeföretag verksamma i Sollentuna med omnejd. Företaget startades 2006 av Claudia Eriksson.

Kontakt information

Frestavägen 140,192 65 Sollentuna

0735 192860 Hans
0735 192862 Claudia

Bombus Projekt
error: Content is protected !!