Entreprenadbesiktning

Förbesiktning, slutbesiktning, tvåårsbesiktning ( § 59-besiktning) efterbesiktning.

Kontrollansvarig (KA)

Den som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig

Projektledning

Vi leder byggprojekt för privata och offentliga kunder i Stockholm

Markbesiktning

Växter och mark / Natursten markbetong och asfalt.

Lekplatsbesiktning

Bombusbygg erbjuder besiktning av lekplatser för att skapa en trygg och säker lekmiljö.

Välkommen till Bombus Byggnads & Trädgård

Ett nytt år börjar… Full av nya projekt, nya utmaningar.

Bombusprojekt

Entreprenadbesiktningar, Markbesiktningar, Lekplatsbesiktningar och vi är certifierade som kontrollansvariga

Över 25 års erfarenhet av byggnation & projektledning
Unik kompetens

Vi har jobbat själva i produktion i många år, vi vet hur jobben skall utföras och levereras.

Anpassningsbara

Vi anpassar oss och är mångsidiga. Utför många olika delar av ett projekt. Så som du vill ha det.

För företag

Vi erbjuder bra lösningar som konsulter eller som underkonsulter, vi ställer upp när vi behövs

Lyhörda

Vi är en samarbetspartner som är lyhörd, ödmjuk och konstruktiv

Om Bombus Byggnads & Trädgård
Kontrakt

Om oss

Vi är ett familjeföretag verksamma i Sollentuna med omnejd. Företaget startades 2006 av Claudia Eriksson.

Vårt mål

Det är att leverera ett utförligt, seriöst, genomtänkt arbete där kunden är i fokus.

Vi vet

Att när ert företag anlitar oss, kommer vi att leverera 100 % av den lagda ordern. Du kan lita på oss.

Du når oss vardagar på telefon: 0735 192860, 0735192862
Projektledning, Entreprenadbesiktning, Markbeskiktning och Utemiljö.
Några av våra uppdrag
Statusbesiktning av mark
statusbesiktning av mark
Fönsterbesiktning
nya fönster
Rotebro villan
Besiktning av utemiljö
Besiktning av mark
Formklipt
Formklippt
Besiktning av torg stenplattor och växtbäddar
markbesiktning
Besiktning av ny produktion
besiktning av bostadsrätten
Besiktning av fasad i en skola
Besiktning av fönsterbyte
besiktning fönsterbyte
Tjänster

Konsulter

För din trygghet, vi är SBR Ingenjörer, vi erbjuder SBR Godkänd Entreprenadbesiktningsman, Markbesiktning Utemiljö,  Projektledning, Certifierad Kontrollansvarig (KA), Våtrumsbehörighet BKR. Våra konsulter har lång erfarenhet och de förstår dina behov, särskild när du behöver stöd och kunskap till ditt projekt. Vi tänker på funktionalitet och lägger stor vikt på din ekonomi. Vi  är underkonsulter till olika företag som behöver våra  tjänster. Vi åtar oss  även direkta upphandlingar till mindre projekt, vi erbjuder möjligheten att rycka in med kort varsel. Statusbesiktningar,…

Certifierad Kontrollansvarig (KA)

Vem behöver en KA? KA enlig Plan- och bygglagen (2010:900) Den som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig (KA) för sina projekt. Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om: • Vad som…

Besiktning av markarbeten och utemiljö

  Besiktning av markarbeten och utemiljön. Asfaltbeläggningar, marksten och betong plattor Konsult (villor, bostadsområden, skolor, äldreboenden, kommuner) Markbesiktning Utemiljö Mitt namn är Claudia Eriksson . Jag är underkonsult till  företag som har ramavtal. Jag har haft mer än 10 års väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet och trädgård. Jag åtar mig även direkta upphandlingar till mindre projekt, jag erbjuder möjligheten att rycka in med kort varsel. Konsumententreprenad:  Du som villaägare kan beställa en entreprenadbesiktning. Till exempel statusbesiktning, förbesiktning, efterbesiktning, slutbesiktning.…

Besiktning av Lekplatser

  Lekplats besiktning Bombusbygg erbjuder besiktning av lekplatser för att skapa en trygg och säker lekmiljö. Lekplatser är arbetsmiljön för barn och vill minska risken för personskador på lekplatser. Besiktning skall genomföras på befintliga lekplatser varje år men även vid nyanläggning och ändring av utrustning. Vi utför fristående, jour och årliga besiktningar och vi kan även erbjuda ett paket med en årlig besiktning inklusive två tillsyn, en under våren samt en under hösten. Vi ar utbildade på Haags.  Gällande svenska…

Trädgårdsplanering Villa och BRF

 Trädgård villaägare och Brf Inventering, planering, form och färgsättning, växtlista, material, markbesiktning utemiljö .    Hej! Mitt namn är Claudia Eriksson . Jag är underkonsult till olika företag som behöver mina tjänster som besiktningsman. Bombus Bygg   mitt företag  erbjuder  flera tjänster inom bygg , jag har  mer än 10 års väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet och trädgård. Även  åtar  jag mig direkta upphandlingar till mindre projekt, jag erbjuder möjligheten att rycka in med kort varsel. Statusbesiktningar, förbesiktningar ,efterbesiktningar, slutbesiktningar,…

Läsvärt

Förbesiktning

Varför en förbesiktning? Kontrollera att ditt byggprojekt utförs fackmässigt, du kan redan i planering av ditt projekt lägga ett budget för  slutbesiktningar. Som byggherre har du rätt att kalla till förbesiktning under hela byggprojektet. En förbesiktning görs ofta för byggnadsdelar som kommer att vara dolda när det är dags för slutbesiktning. En förbesiktning görs också  för att fånga upp eventuella fel  som kan bli dyrare att åtgärda om de upptäcks i slutbesiktning, eller blir fördolda i  en slutbesiktning men  kan…

0
Read More

Entreprenadkontrakt – så skriver du enligt ABS 18

ABS 18 entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader).  Funderar du på att utföra en tillbyggnad? Renovera del av din fastighet? Många personer vill bygga sin egen villa eller fritidshus efter egen fantasi och smak det är en dröm som kan bli en mardröm. Det gäller då att skydda investeringen på bästa sätt. Innan du börjar ditt projekt, måste du ta in anbud av flera entreprenörer. För att din investering ska vila på bra grunder, det är…

0
Read More
betongplattor

Guide lägg marksten

Gör-det-själv-guide lägg marksten Skapa de bästa förutsättningar för att anlägga marksten.  Det är ett jobb som syns tydligt om det är välplanerad och välgjort . Ditt projekt att lägga sten kan vara mycket lättare och kommer att hålla längre, om du är noggrann med grundjobbet. Finns det flera sätt att anlägga marksten? Nej . Det finns bara ett sätt att anlägga sten, det är att göra ett bra grundarbete. Däremot det finns flera mönster att anlägga sten. Det enklaste är…

0
Read More

Markarbete, granit kantsten

Natursten Natursten är ett material som är väl lämpat för att  klara av de stora påfrestningar som finns i de offentliga miljöer Natursten kan vara ett av de allra mest tåliga och beständiga byggnadsmaterial man kan använda. Vissastensorter är praktiskt taget underhållsfria. Markbeläggningar har funnits i våra historia i form av beläggningar, murverk gator och torg i hundratals år. I visa kulturer tusentals år Greker, etrusker och romare utvecklade stenmurkunskap som senare blev förlorad Bergarter Granit: Till graniter räknas de…

0
Read More
LOU

Direktupphandling.

När kan det användas? Upphandlingsmyndigheten ge upplysning om hur direktupphandling kan användas. Direktupphandling kan användas i tre situationer: Om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen, I vissa i lagen särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering, samt Om det finns synnerliga skäl. Ur upphandlingsmyndighetens hemsidanLagen om upphandling inom försörjnings­sektorerna (LUF) LUF Bygg­entreprenader Upphandlande enheter 54 938 615 Direktupphandlings­gränsen 1 142 723 Ur konkurrensverket Lagen om upphandling på försvars- och säkerhets­området (LUFS) LUFS…

0
Read More

Bostadsrätt: Besiktning

Köparens undersökningsplikt Det är viktigt att du undersöker din nya bostadsrätt ordentligt. Du får inte ersättning av säljaren i efterhand för saker som du skulle ha hittat  tidigare, om du hade  undersökt bostadsrätten innan du köpte den. Observera! Du köper en bostadsrätt i befintligt skick, dolda fel och Jordabalken gäller inte. En besiktning av en besiktningsman gör att du får  information om det befintliga status på din bostad, du får en rapport om byggnaden nuvarande brister, allt som går att…

0
Read More

Inga garantier när man köper ny bostadsrätt.

Det kan låta konstigt, i det närmast galet för de flesta. Att det är vanligt att det saknas garantier när man  köper en nyproducerad bostadsrätt för miljontals med kronor. För att bena ut detta måste man förstå att garantier är något som tex en säljare frivilligt erbjuder en köpare. Reklamation är något som hanteras i köpslagen och andra frivilliga avtalsformer. I bästa fall: Det kan vara en seriös säljare som har med sin garanti kalkylerat att produkten/tjänsten som säljs är…

0
Read More

Besiktning snötäckt entreprenad

Besiktningsman vänder på klacken pga. snö! På alla utbildningar som omfattar entreprenadbesiktningar, tex utbildning gällande besiktning, så träffar man många erfarna besiktningsmän som i många fall har en gedigen kunskap inom sitt teknikområde, oavsett det gäller bygg, el, luft, VVS, mark, betong, asfalt, växtmaterial, fasadputs murverk etc. Men i många fall har vi besiktningsmän och en del andra lärda, fundamentala olika tolkningar av avtalslagen, konsumenttjänstelagen och AB04/ABT06. Jag har tex vid en besiktningskurs hört en  föreläsare, och mycket erfaren besiktningsman…

0
Read More
fastighetens Statusbesiktning

Husrenovering, statusbesikning?

Gör en statusbesiktning för att veta skicket på din fastighet. För att ha koll på läget och tidsgången för olika delmoment i din planerade renovering . Det är mycket att tänka på när du planerar en husrenovering. Tänkt smart, du kan börja med att ta in en besiktningsman för att göra en statusbesiktnig. Ett statusbesiktning på din fastighet, är bra för att veta skicket på byggnaden. Våra konsulter på Bombus Byggnads & Trädgård är opartiska och erbjuder olika tjänster inom…

0
Read More
Om oss

Vi är en familjeföretag verksamma i Sollentuna med omnejd. Företaget startades 2006 av Claudia Eriksson.

Kontakt information

Frestavägen 140,192 65 Sollentuna

0735 192860 Hans
0735 192862 Claudia

Bombus Projekt
error: Content is protected !!