Entreprenadbesiktning

Förbesiktning, slutbesiktning, tvåårsbesiktning ( § 59-besiktning) efterbesiktning.

Kontrollansvarig (KA)

Den som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig

Projektledning

Vi leder byggprojekt för privata och offentliga kunder i Stockholm

Markbesiktning

Växter och mark / Natursten markbetong och asfalt.

Lekplatsbesiktning

Bombusbygg erbjuder besiktning av lekplatser för att skapa en trygg och säker lekmiljö.

Välkommen till Bombus Byggnads & Trädgård

Ett nytt år börjar… Full av nya projekt, nya utmaningar.

Bombusprojekt

Entreprenadbesiktningar, Markbesiktningar, Lekplatsbesiktningar och vi är certifierade som kontrollansvariga

Över 25 års erfarenhet av byggnation & projektledning
Unik kompetens

Vi har jobbat själva i produktion i många år, vi vet hur jobben skall utföras och levereras.

Anpassningsbara

Vi anpassar oss och är mångsidiga. Utför många olika delar av ett projekt. Så som du vill ha det.

För företag

Vi erbjuder bra lösningar som konsulter eller som underkonsulter, vi ställer upp när vi behövs

Lyhörda

Vi är en samarbetspartner som är lyhörd, ödmjuk och konstruktiv

Om Bombus Byggnads & Trädgård

Om oss

Vi är ett familjeföretag verksamma i Sollentuna med omnejd. Företaget startades 2006 av Claudia Eriksson.

Vårt mål

Det är att leverera ett utförligt, seriöst, genomtänkt arbete där kunden är i fokus.

Vi vet

Att när ert företag anlitar oss, kommer vi att leverera 100 % av den lagda ordern. Du kan lita på oss.

Du når oss vardagar på telefon: 0735 192860, 0735192862
Projektledning, Entreprenadbesiktning, Markbeskiktning och Utemiljö.
Några av våra uppdrag
Vinterträdgård
Tyris
Våra projekt
Rotebro villan
Räcket
Besiktning av utemiljö
Markbesiktning
Formklipt
Takprojekt
Takkupa
Röda huset
Byggprojekt
Tjänster

Konsulter

För din trygghet, vi är SBR Ingenjörer, vi erbjuder SBR Godkänd Entreprenadbesiktning, Markbesiktning Utemiljö från BEUM,  Projektledning, Certifierad Kontrollansvarig (KA), Våtrumsbehörighet BKR. Våra konsulter har lång erfarenhet och de förstår dina behov, särkild när du behöver stöd och kunskap till ditt projekt. Vi tänker på funktionalitet och lägger stor vikt på din ekonomi. På Bombus Bygg vi är två drivna konsulter. Som  är engagerade. Medvetna om att din budget är viktig. Vill gärna svara på dina frågor. Vi vill hjälpa…

Certifierad Kontrollansvarig (KA)

Vem behöver en KA? KA enlig Plan- och bygglagen (2010:900) Den som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig (KA) för sina projekt. Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om: • Vad som…

Besiktning av markarbeten och utemiljö

Besiktning av markarbeten och utemiljön. Asfaltbeläggningar, marksten och betong plattor Konsult (villor, bostadsområden, skolor, äldreboenden,kommuner) Markbesiktning Utemiljö En Markbesiktning. Ger dig ett kvitto på att du har fått det som är beställt till ditt projekt, du har investerat i ett dyr, långdraget projekt, så klart att du förväntar dig att allt ska levereras som du hade tänkt dig. –

Besiktning av Lekplatser

Lekplats besiktning Bombusbygg erbjuder besiktning av lekplatser för att skapa en trygg och säker lekmiljö. Lekplatser är arbetsmiljön för barn och vill minska risken för personskador på lekplatser. Besiktning skall genomföras på befintliga lekplatser varje år men även vid nyanläggning och ändring av utrustning. Vi utför fristående, jour och årliga besiktningar och vi kan även erbjuda ett paket med en årlig besiktning inklusive två tillsyner, en under våren samt en under hösten. Fastighetsägarens ansvar Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för att lekplatsens…

Trädgårdskonsult

Gröna områden Inventering, planering, form och färgsättning, växtval, material, markbesiktning utemiljö .  Känner att du vill prata med någon som kan inspirera dig och ge dig goda råd? Har du funderat för att investera i en fin trädgård? men du vet inte hur du kan börja. Saknas idéer eller kunskap, är det bra att ta hjälp för att undvika onödiga och dyra misstag. • Trädgårdsinventering och utemiljö • Trädgårdsrådgivning för bättre skötsel • Trädgårdsplanering växter & material • Färgterapi •…

Läsvärt

SYN, UTREDNING, STATUSBESIKTNING OCH UNDERHÅLLSPLAN

Syneförrättning En syneförrättning kan ske inom olika områden i en entreprenad, såsom inom ett område som entreprenören påpekar att det är viktigt att få dokumenterat. Dels före igångsättning av arbete som kan orsaka skada inom området, dels efter färdigställande. Vi kan även göra syneförrättning i lägenheter, lokaler eller utrymmen med särskilt värdefull inredning eller utrustning, men även ansvar mot tredje man. Utredning En teknisk utredning kan avse hela fastigheten eller specifik del av fastigheten, dels för att dokumentera ett byggnadsskick…

0
Read More

En besiktningsman för entreprenadbesiktning skall vara oberoende ha tekniskt och juridiskt kunnande.

Ur SBR Byggingenjörers Riksförbund: ”SBR Byggingenjörerna är en yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen. SBR:s syfte är att utveckla medlemmarnas yrkeskunnande samt värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen.” SBR Byggingenjörers Riksförbund Förbesiktning Syfte på en förbesiktning är att pröva förekomsten av fel. Vid ett besiktningstillfälle. Du som entreprenör kan begära en förbesiktning eller flera förbesiktningar för att säkerställa att du utför projektet enligt beställarens krav / enligt bygghandlingar. Vi gör en eller löpande, förbesiktningar under byggprocessens gång, med…

0
Read More

Ventilation

Ventilation-Luftmängd/flöde Ventilation måste finnas i ett hus och även i övriga utrymmen, därför skall detta med omsorg planeras in innan man bygger. Kanaler tar plats och behöver utrymme. Kanaler skall vara stora för att skapa en låg lufthastighet. Då blir anläggningen tyst. Även fläkten måste man välja ut med omsorg ,man måste ta hänsyn till tryckfall och flödet. Olika sätt att ventilera – Självdrag – Mekanisk frånluft – Mekanisk från- och tilluft – Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning Självdrag…

0
Read More

Kontrollansvarig (KA)

Vem kan vara kontrollansvarig? En kontrollansvarig ska vara en person som är certifierad och lämplig för sitt uppdrag genom kompetens och erfarenhet . KA måste vara opartisk till den åtgärd som hen ska kontrollera. Det betyder att den kontrollansvarige inte kan vara KA och samtidigt vara anställd av samma företag som bygger eller beställer bygget. KA bör bli inkopplad så tidigt som möjligt, helst redan på planeringsstadiet. När behövs det en kontrollansvarig? PBL 9 kap § 40 Vid byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska…

0
Read More
Om oss

Vi är en familjeföretag verksamma i Sollentuna med omnejd. Företaget startades 2006 av Claudia Eriksson.

Kontakt information

Frestavägen 140,192 48 Sollentuna

0735 192860 Hans
0735 192862 Claudia

Bombus Projekt