Entreprenadbesiktning

Förbesiktning, slutbesiktning, tvåårsbesiktning ( § 59-besiktning) efterbesiktning.

Kontrollansvarig (KA)

Den som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig

Projektledning

Vi leder byggprojekt för privata och offentliga kunder i Stockholm

Markbesiktning

Växter och mark / Natursten markbetong och asfalt.

Lekplatsbesiktning

Bombusbygg erbjuder besiktning av lekplatser för att skapa en trygg och säker lekmiljö.

Välkommen till Bombus Byggnads & Trädgård

Ett nytt år börjar… Full av nya projekt, nya utmaningar.

Bombusprojekt

Entreprenadbesiktningar, Markbesiktningar, Lekplatsbesiktningar och vi är certifierade som kontrollansvariga

Över 25 års erfarenhet av byggnation & projektledning
Unik kompetens

Vi har jobbat själva i produktion i många år, vi vet hur jobben skall utföras och levereras.

Anpassningsbara

Vi anpassar oss och är mångsidiga. Utför många olika delar av ett projekt. Så som du vill ha det.

För företag

Vi erbjuder bra lösningar som konsulter eller som underkonsulter, vi ställer upp när vi behövs

Lyhörda

Vi är en samarbetspartner som är lyhörd, ödmjuk och konstruktiv

Om Bombus Byggnads & Trädgård

Om oss

Vi är ett familjeföretag verksamma i Sollentuna med omnejd. Företaget startades 2006 av Claudia Eriksson.

Vårt mål

Det är att leverera ett utförligt, seriöst, genomtänkt arbete där kunden är i fokus.

Vi vet

Att när ert företag anlitar oss, kommer vi att leverera 100 % av den lagda ordern. Du kan lita på oss.

Du når oss vardagar på telefon: 0735 192860, 0735192862
Projektledning, Entreprenadbesiktning, Markbeskiktning och Utemiljö.
Några av våra uppdrag
Vinterträdgård
Tyris
Våra projekt
Rotebro villan
Räcket
Besiktning av utemiljö
Markbesiktning
Formklipt
Formklippt
Takprojekt
Takkupa
Röda huset
Byggprojekt
Tjänster

Konsulter

För din trygghet, vi är SBR Ingenjörer, vi erbjuder SBR Godkänd Entreprenadbesiktning, Markbesiktning Utemiljö från BEUM,  Projektledning, Certifierad Kontrollansvarig (KA), Våtrumsbehörighet BKR. Våra konsulter har lång erfarenhet och de förstår dina behov, särskild när du behöver stöd och kunskap till ditt projekt. Vi tänker på funktionalitet och lägger stor vikt på din ekonomi. Vi  är underkonsulter till olika företag som behöver våra  tjänster. Vi åtar oss  även direkta upphandlingar till mindre projekt, vi erbjuder möjligheten att rycka in med kort…

Certifierad Kontrollansvarig (KA)

Vem behöver en KA? KA enlig Plan- och bygglagen (2010:900) Den som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig (KA) för sina projekt. Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om: • Vad som…

Besiktning av markarbeten och utemiljö

  Besiktning av markarbeten och utemiljön. Asfaltbeläggningar, marksten och betong plattor Konsult (villor, bostadsområden, skolor, äldreboenden,kommuner) Markbesiktning Utemiljö Mitt namn är Claudia Eriksson . Jag är underkonsult till olika företag som behöver mina tjänster. Jag har haft mer än 10 års väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet och trädgård. Jag åtar mig även direkta upphandlingar till mindre projekt, jag erbjuder möjligheten att rycka in med kort varsel. Med en Markbesiktning. Du får ett kvitto på att du har fått det…

Besiktning av Lekplatser

Lekplats besiktning Bombusbygg erbjuder besiktning av lekplatser för att skapa en trygg och säker lekmiljö. Lekplatser är arbetsmiljön för barn och vill minska risken för personskador på lekplatser. Besiktning skall genomföras på befintliga lekplatser varje år men även vid nyanläggning och ändring av utrustning. Vi utför fristående, jour och årliga besiktningar och vi kan även erbjuda ett paket med en årlig besiktning inklusive två tillsyner, en under våren samt en under hösten. Våra tjänster: Årliga lekplatsbesiktningar Installationsbesiktningar Konsultation inför om-,…

Trädgårdskonsult

Gröna områden, trädgård villaägare och Brfs Inventering, planering, form och färgsättning, växtlista, material, markbesiktning utemiljö .    Hej! Mitt namn är Claudia Eriksson . Jag är underkonsult till olika företag som behöver mina tjänster. Jag har haft mer än 10 års väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet och trädgård. Jag åtar mig även direkta upphandlingar till mindre projekt, jag erbjuder möjligheten att rycka in med kort varsel. Statusbesiktningar, förbesiktningar ,efterbesiktningar, slutbesiktningar, lekplatsbesiktningar, besiktning av markarbeten och utemiljö. Vill  du  få…

Läsvärt
fastighetens Statusbesiktning

Är det dags för husrenovering?

Gör en statusbesiktning för att veta skicket på din fastighet. För att ha koll på läget och tidsgången för olika delmoment i din planerade renovering . Det är mycket att tänka på när du planerar en husrenovering. Ett smart drag är att börja med att ta in en besiktningsman för att göra en statusbesiktning på din fastighet, för att veta skicket på byggnaden. Vi på Bombus Byggnads & Trädgård erbjuder våra tjänster inom entreprenadbesiktning bygg och mark och vi han…

0
Read More
fastighets statusbesiktning

SYN, UTREDNING, STATUSBESIKTNING OCH UNDERHÅLLSPLAN

Statusbesiktning En statusbeiktning kan ske inom olika områden i en entreprenad, såsom inom ett område som entreprenören påpekar att det är viktigt att få dokumenterat. Dels före igångsättning av arbete som kan orsaka skada inom området, dels efter färdigställande under ett pågående arbete. Vi kan även göra statusbesiktning i lägenheter, lokaler eller utrymmen med särskilt värdefull inredning eller utrustning, men även ansvar mot tredje man. Utredning En teknisk utredning kan avse hela fastigheten eller specifik del av fastigheten, dels för…

0
Read More

Bygga hus eller renovera hus?

Vill du kontrollera förekomsten av fel? Du behöver en förbesikning. Ur SBR Byggingenjörers Riksförbund: ”SBR Byggingenjörerna är en yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen. SBR:s syfte är att utveckla medlemmarnas yrkeskunnande samt värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen.” SBR Byggingenjörers Riksförbund Vill du kontrollera förekomsten av fel? gör en förbesiktning Vill du kontrollera förekomsten av fel? Syfte på en förbesiktning är att pröva förekomsten av fel. Vid ett besiktningstillfälle. Du som entreprenör kan begära en förbesiktning eller flera…

0
Read More
ventilation

Ventilation

Ventilation-Luftmängd/flöde Ventilation måste finnas i ett hus den är en viktigt grundsten för hälsan och måste finnas även i övriga utrymmen, därför skall detta med omsorg planeras in innan man bygger. Kanaler tar plats och behöver utrymme. Kanaler skall vara stora för att skapa en låg lufthastighet. Då blir anläggningen tyst. Även fläkten måste man välja ut med omsorg ,man måste ta hänsyn till tryckfall och flödet. Se till att anlita en sakkunnig för att besikta din ventilationrenovering eller nybyggnad.…

0
Read More
LOU

Kontrollansvarig (KA)

Vem kan vara kontrollansvarig? En kontrollansvarig ska vara en person som är certifierad och lämplig för sitt uppdrag genom kompetens och erfarenhet . KA måste vara opartisk till den åtgärd som hen ska kontrollera. Det betyder att den kontrollansvarige inte kan vara KA och samtidigt vara anställd av samma företag som bygger eller beställer bygget. KA bör bli inkopplad så tidigt som möjligt, helst redan på planeringsstadiet. När behövs det en kontrollansvarig? PBL 9 kap § 40 Vid byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska…

0
Read More
Om oss

Vi är en familjeföretag verksamma i Sollentuna med omnejd. Företaget startades 2006 av Claudia Eriksson.

Kontakt information

Frestavägen 140,192 48 Sollentuna

0735 192860 Hans
0735 192862 Claudia

Bombus Projekt
error: Content is protected !!