Vi måste se till och planera i alla byggprojekt att platser inom hus och utomhus. Staden utformar alla dessa områden så att de blir användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

När vi gör besiktning av asfalt vi se till att anmärka fel om taktila plattor inte är anlagda som beskrivning i bygghandlingarna.

Vi på Bombus Byggnads gör entreprenadbesiktningar av markarbeten och utemiljön, bygg, vi är SBR ingenjörer av Rise certifierade besiktningsman.

TAKTILA PLATTOR 

Vad är taktila plattor?

Taktila plattor är plattor specifika för att ange färdriktning även riktningsinformation till synskadade taktila plattor bygger en förbindelselänk mellan två eller flera punkt.

De är till stor hjälp vid t ex busshållplatser, trottoarer och gatukorsningar.

besiktning av asfalt
besiktning av asfalt

Ett taktilt ledstråk är ett ledstråk som är kännbart

För att skapa ett tydligt ledstråk för en synskadad som använder käpp bör ledstråket ha en tillräcklig bredd. Minst två plattor krävs för att käppen ska hinna uppfatta texturförändringen från slätt till vågformat underlag.

Sinus anger riktningsinformation och har som namnet antyder en vågig ovanyta.

Kupol är också en orienteringsplatta, en så kallad stopplatta som kombineras med Sinus plattan och anger både: läge, riktningsändring och stopp. Plattan har stora sfäriska knoppar som är kännbara för en synskadade under både fot och teknikkäpp utan att utgöra en snubbelrisk.

OBS! Kupol och Sinus finns både som platta och marksten.

Gärna två plattor i bredd.

Claudia Eriksson
Besiktning av markarbeten och utemiljö 
Av RISE Certifierad Projektledare
Av RISE Certifierad besiktningsman 
SERENO Certifierad besiktningsman 
Bombus Byggnads & Trädgård AB
www.bombusbygg.se