Enligt asfaltskolan. ”Både beställare och entreprenörer har länge framfört önskemål om en gemensam grund för besiktning av beläggningsarbeten”.