Tjänster

Projektledning

Inget projekt är för litet för oss , vi erbjuder en god service, seriöst och nära kontakt med alla inblandade i er projekt. Hjälp med upphandling, projektledning, organisation och styrning av olka byggprojekt. Renovering, tillbyggnad, nybyggnad, ombyggnad

Trädgårdskonsult

Gröna områden Inventering, planering, form och färgsättning, växtval, material, markbesiktning utemiljö .  Känner att du vill prata med någon som kan inspirera dig och ge dig goda råd? Har du funderat för att investera i en fin trädgård? men du vet inte hur du kan börja. Saknas idéer eller kunskap, är det bra att ta hjälp för att undvika onödiga och dyra misstag. • Trädgårdsinventering och utemiljö • Trädgårdsrådgivning för bättre skötsel • Trädgårdsplanering växter & material • Färgterapi •…

Konsulter

För din trygghet, vi är SBR Ingenjörer, vi erbjuder SBR Godkänd Entreprenadbesiktning, Markbesiktning Utemiljö från BEUM,  Projektledning, Certifierad Kontrollansvarig (KA), Våtrumsbehörighet BKR. Våra konsulter har lång erfarenhet och de förstår dina behov, särkild när du behöver stöd och kunskap till din projekt. Vi tänker på funktionalitet och lägger stor vikt på din ekonomi. På Bombus Bygg vi är två drivna konsulter. Som  är engagerade. Medvetna om att din budget är viktig. Vill gärna svara på dina frågor. Vi vill hjälpa…

Certifierad Kontrollansvarig (KA)

Vem behöver en KA? KA enlig Plan- och bygglagen (2010:900) Den som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för sina projekt. Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om: • Vad som…

Besiktning av markarbeten

Besiktning av markarbeten och utemiljön. Asfaltbeläggningar, marksten och betong plattor Trädgårdskonsult (villor, bostadsområden) Markbesiktning Utemiljö En Markbesiktning. Ger dig ett kvitto på att du har fått det som är beställt till ditt projekt, du har investerat i ett dyr, långdraget projekt, så klart att du förväntar dig att allt ska levereras som du hade tänkt dig. –

Besiktning av Lekplatser

Lekplats besiktning Bombusbygg erbjuder besiktning av lekplatser för att skapa en trygg och säker lekmiljö. Lekplatser är arbetsmiljön för barn och vill minska risken för personskador på lekplatser. Besiktning skall genomföras på befintliga lekplatser varje år men även vid nyanläggning och ändring av utrustning. Vi utför fristående, jour och årliga besiktningar och vi kan även erbjuda ett paket med en årlig besiktning inklusive två tillsyner, en under våren samt en under hösten. Fastighetsägarens ansvar Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för att lekplatsens…

Om oss

Vi är en familjeföretag verksamma i Sollentuna med omnejd. Företaget startades 2006 av Claudia Eriksson.

Kontakt information

Frestavägen 140,192 48 Sollentuna

0735 192860 Hans
0735 192862 Claudia

Bombus Projekt