Tjänster

Trädgårdskonsult

Gröna områden Inventering, planering, form och färgsättning, växt val, material, markbesiktning utemiljö .    Jag är underkonsult till olika företag som behöver mina tjänster. Jag har haft mer än 10 års väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet och trädgård. Jag åtar mig även direkta upphandlingar till mindre projekt, jag erbjuder möjligheten att rycka in med kort varsel. Statusbesiktningar, förbesiktningar ,efterbesiktningar, slutbesiktningar, lekplatsbesiktningar, besiktning av markarbeten och utemiljö. Känner att du vill prata med någon som kan inspirera dig och ge…

Byggprojektledning

Certifierad BYGGPROJEKTLEDARE Byggprojektledning har som huvuduppgift att leda utförandet av det projekt som under tidigare skeden projekterats fram, helt eller delvis. Som byggprojektledare gäller det att planera, samordna och kontrollera samtliga krav och önskemål enligt projekteringen och kontrakt. Vi på Bombus & Byggnads & Trädgård strävar efter att överträffa kundernas förväntningar i allt vi gör och vi tror att högkvalitativa standarder skapar en lojalitet och preferens för våra tjänster. Vi är lyhörda,vill hjälpa till vi ställer höga kompetens­krav på oss…

Konsulter

För din trygghet, vi är SBR Ingenjörer, vi erbjuder SBR Godkänd Entreprenadbesiktning, Markbesiktning Utemiljö från BEUM,  Projektledning, Certifierad Kontrollansvarig (KA), Våtrumsbehörighet BKR. Våra konsulter har lång erfarenhet och de förstår dina behov, särskild när du behöver stöd och kunskap till ditt projekt. Vi tänker på funktionalitet och lägger stor vikt på din ekonomi. Vi  är underkonsulter till olika företag som behöver våra  tjänster. Vi åtar oss  även direkta upphandlingar till mindre projekt, vi erbjuder möjligheten att rycka in med kort…

Certifierad Kontrollansvarig (KA)

Vem behöver en KA? KA enlig Plan- och bygglagen (2010:900) Den som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig (KA) för sina projekt. Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om: • Vad som…

Besiktning av markarbeten och utemiljö

  Besiktning av markarbeten och utemiljön. Asfaltbeläggningar, marksten och betong plattor Konsult (villor, bostadsområden, skolor, äldreboenden,kommuner) Markbesiktning Utemiljö Med en Markbesiktning. Du får ett kvitto på att du har fått det som är beställt. Därför det är viktigt att boka en besiktning av markarbeten. Du har investerat i ett dyr, långdraget projekt, så klart att du förväntar dig att allt ska levereras som du hade tänkt dig. Kontakta oss! Vi erbjuder möjligheten att rycka in med kort varsel om du…

Besiktning av Lekplatser

Lekplats besiktning Bombusbygg erbjuder besiktning av lekplatser för att skapa en trygg och säker lekmiljö. Lekplatser är arbetsmiljön för barn och vill minska risken för personskador på lekplatser. Besiktning skall genomföras på befintliga lekplatser varje år men även vid nyanläggning och ändring av utrustning. Vi utför fristående, jour och årliga besiktningar och vi kan även erbjuda ett paket med en årlig besiktning inklusive två tillsyner, en under våren samt en under hösten. Fastighetsägarens ansvar Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för att lekplatsens…

Om oss

Vi är en familjeföretag verksamma i Sollentuna med omnejd. Företaget startades 2006 av Claudia Eriksson.

Kontakt information

Frestavägen 140,192 48 Sollentuna

0735 192860 Hans
0735 192862 Claudia

Bombus Projekt
error: Content is protected !!