Tjänster

Statusbesiktningar på fastigheter (fasader, fönster, dörrar, tak)

 • BFRs
 • Lokaler
 • Kontor
 • Äldreboende
 • Skolor
 • Konsument villor
Bombus besiktning av fasader

Entreprenadbesiktning bygg, mark och utemiljön

 • Förbesiktning
 • Efterbesiktning
 • Slutbesiktning
 • Särskild besiktning
 • Behöver du andra besiktningar såsom el, VVS, vent fråga oss, vi har kontakt med andra kollegor i branschen som vi samarbetar med.
Besiktning av kök
Slutbesiktning av ny producerad hus

Byggrådgivning

Funderar du på att renovera? Du måste ta hänsyn till flera saker innan du börjar med det stora projektet , oavsett om du gör det själv eller om du anlitar en hantverkare. För bästa resultat bör du därför ta reda på hur du ska göra innan renoveringen startar.

Du behöver kanske ha koll på statusen av övriga delar av din fastighet. Skall de renoveras också eller får de stå kvar 10 år till och bytas senare? Vad är kostnaden att göra det nu eller senare? Går att ge ett pris och livslängd till varje del av fastigheten? Efter vår rådgivning förutom ett tydligt protokoll med relevant information om vad borde åtgärdas nu eller om 10 år. Du även kan få i fall du önskar en grov beräkning om kostnader, så att du enkelt kan ta nästa steg i byggprocessen och ha en grund för att fråga efter flera anbud.

Trädgårdsplanering Villa och BRF

 Trädgård villaägare och Brf Inventering, planering, form och färgsättning, växtlista, material, markbesiktning utemiljö .    Hej! Mitt namn är Claudia Eriksson . Jag är underkonsult till olika företag som behöver mina tjänster som besiktningsman. Bombus Bygg   mitt företag  erbjuder  flera tjänster inom bygg , jag har  mer än 10 års väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet och trädgård. Även  åtar  jag mig direkta upphandlingar till mindre projekt, jag erbjuder möjligheten att rycka in med kort varsel. Statusbesiktningar, förbesiktningar ,efterbesiktningar, slutbesiktningar,…

Byggprojektledning

Certifierad BYGGPROJEKTLEDARE Byggprojektledning har som huvuduppgift att leda utförandet av det projekt som under tidigare skeden projekterats fram, helt eller delvis. Som byggprojektledare gäller det att planera, samordna och kontrollera samtliga krav och önskemål enligt projekteringen och kontrakt. Vi på Bombus & Byggnads & Trädgård strävar efter att överträffa kundernas förväntningar i allt vi gör och vi tror att högkvalitativa standarder skapar en lojalitet och preferens för våra tjänster. Vi är lyhörda, vill hjälpa till vi ställer höga kompetens­krav på…

Konsulter

För din trygghet, vi är SBR Ingenjörer, vi erbjuder SBR Godkänd Entreprenadbesiktningsman, Markbesiktning Utemiljö,  Projektledning, Certifierad Kontrollansvarig (KA), Våtrumsbehörighet BKR. Våra konsulter har lång erfarenhet och de förstår dina behov, särskild när du behöver stöd och kunskap till ditt projekt. Vi tänker på funktionalitet och lägger stor vikt på din ekonomi. Vi  är underkonsulter till olika företag som behöver våra  tjänster. Vi åtar oss  även direkta upphandlingar till mindre projekt, vi erbjuder möjligheten att rycka in med kort varsel. Statusbesiktningar,…

Certifierad Kontrollansvarig (KA)

Vem behöver en KA? KA enlig Plan- och bygglagen (2010:900) Den som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig (KA) för sina projekt. Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om: • Vad som…

Bostadsrättsföreningar, lokaler, kontor

Statusbesiktningar Vi kan hjälpa dig att ta reda på status, på din bostad, lokaler, kontor, fasader, fönster När du gör en statusbesiktnig,  du får dokumenterat vilka områden, ni  borde prioritera när  Bostadsrättsförening tar ställning  inför en renovering / ombyggnad . Vi på  bombusbygg.se är certifierade besiktningsmän av RISE   . Ni kan känna sig trygga att vår  uppdrag utförs med kunskap och en lång erfarenhet i byggbranschen. Önskar ni referenser? Självklart  att vi kan lämna referenser från andra projekt om ni…

Besiktning av markarbeten och utemiljö

  Besiktning av markarbeten och utemiljön. Asfaltbeläggningar, marksten och betong plattor Konsult (villor, bostadsområden, skolor, äldreboenden, kommuner) Markbesiktning Utemiljö Mitt namn är Claudia Eriksson . Jag är underkonsult till  företag som har ramavtal. Jag har haft mer än 10 års väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet och trädgård. Jag åtar mig även direkta upphandlingar till mindre projekt, jag erbjuder möjligheten att rycka in med kort varsel. Konsumententreprenad:  Du som villaägare kan beställa en entreprenadbesiktning. Till exempel statusbesiktning, förbesiktning, efterbesiktning, slutbesiktning.…

Besiktning av Lekplatser

  Lekplats besiktning Bombusbygg erbjuder besiktning av lekplatser för att skapa en trygg och säker lekmiljö. Lekplatser är arbetsmiljön för barn och vill minska risken för personskador på lekplatser. Besiktning skall genomföras på befintliga lekplatser varje år men även vid nyanläggning och ändring av utrustning. Vi utför fristående, jour och årliga besiktningar och vi kan även erbjuda ett paket med en årlig besiktning inklusive två tillsyn, en under våren samt en under hösten. Vi ar utbildade på Haags.  Gällande svenska…

Stubbfräsning

Trädgårds planering, stubbfräsning

Om oss

Vi är en familjeföretag verksamma i Sollentuna med omnejd. Företaget startades 2006 av Claudia Eriksson.

Kontakt information

Frestavägen 140,192 65 Sollentuna

0735 192860 Hans
0735 192862 Claudia

Bombus Projekt
error: Content is protected !!