Konsulter

För din trygghet, vi är SBR Ingenjörer, vi erbjuder SBR Godkänd Entreprenadbesiktningsman, Markbesiktning Utemiljö,  Projektledning, Certifierad Kontrollansvarig (KA), Våtrumsbehörighet BKR.

Våra konsulter har lång erfarenhet och de förstår dina behov, särskild när du behöver stöd och kunskap till ditt projekt. Vi tänker på funktionalitet och lägger stor vikt på din ekonomi. Vi  är underkonsulter till olika företag som behöver våra  tjänster. Vi åtar oss  även direkta upphandlingar till mindre projekt, vi erbjuder möjligheten att rycka in med kort varsel.

Statusbesiktningar, förbesiktningar ,efterbesiktningar, slutbesiktningar, lekplatsbesiktningar, besiktning av markarbeten och utemiljö.

På Bombus Bygg vi är två drivna konsulter.

  • Som  är engagerade.
  • Medvetna om att din budget är viktig.
  • Vill gärna svara på dina frågor.
  • Vi vill hjälpa att utveckla dina idéer.
  • Ditt önskemål finns i fokus
VI PÅ BOMBUSBYGG 
VÅTRUMSBESIKTNING, ENTREPRENADBESIKTNING, BYGGRÅDGIVNING
Hans Eriksson 0735 192860

- SBR godkänd och Certifierad Entreprenadbesiktning
- SBR Ingenjör
- BEUM Natursten, markbetong och asfalt
- BEUM Besiktning Växt och Mark
- Fukt och fuktskydd Isocert Certifierad
- Våtrumsbehörig BKR
- KIWA Certifierad Kontrollansvarig enl PBL
PROJEKTLEDNING, MARKBESIKTNING OCH UTEMILJÖ, TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING
Claudia Eriksson 0735 192862

- Besiktning av markarbeten/ Utemiljö
- KIWA Certifierad Kontrollansvarig enl PBL
- SBR Byggingenjör
- BEUM Natursten, markbetong och asfalt
- Trädgårdskonsult
- Fukt och fukt skydd Isocert Certifierad
- RISE Certifierad Byggprojekledning
- Lekplatsbesiktning

claudia-eriksson(at)bombusbygg.se
TRÄDGÅRD, TRÄDGÅRDSPLANERING, ANLÄGGNING
Morgan Oskarsson 0725 371611

- Trädgårdsskötsel
- Färdig gräsmatta på 3 dagar
- Röjning av sly
- Häckklippning, gödsling
- Stängselspecialist
Om oss

Vi är en familjeföretag verksamma i Sollentuna med omnejd. Företaget startades 2006 av Claudia Eriksson.

Kontakt information

Frestavägen 140,192 48 Sollentuna

0735 192860 Hans
0735 192862 Claudia

Bombus Projekt
error: Content is protected !!