ABS 18 entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader).

 Funderar du på att utföra en tillbyggnad? Renovera del av din fastighet?

Många personer vill bygga sin egen villa eller fritidshus efter egen fantasi och smak det är en dröm som kan bli en mardröm. Det gäller då att skydda investeringen på bästa sätt.

Innan du börjar ditt projekt, måste du ta in anbud av flera entreprenörer. För att din investering ska vila på bra grunder, det är viktigt att du skriver ett bra anbudsunderlag så alla kan lämna pris på samma grund och därefter alla anbud kan bara jämförbara.

Entreprenadkontrakt: Nu är det dags att skriva, precis när du har tagit beslut om vem som ska bygga ditt hus. Ett kontrakt reglerar hur ansvaret kommer fördelas mellan er (parterna) som är inblandade i byggnationen. VI på Bombus Byggnads har kompetens för att hjälpa dig och ditt projekt att ha bra grunder för att påbörjas.

Bombus erbjuder dig och din familj hjälp med förfrågningsunderlag så kallade ”rumsa” där vi lyssnar på dina behöv och ger råd om vilka praktiska saker borde du tänka på till den nya tillbyggnaden. Vi har jobbat i branschen mer än 25 år och vet att det är alltid något som saknas som inte var inräknat eller kommer dika upp som extrabeställning och kan komma så sen i byggprocessen att åtgärder att göra tillägg blir en högre kostnad för dig.

Vad är ett entreprenadkontrakt?

Det spelar ingen roll vilken entreprenadform du väljer ska det finnas ett entreprenadkontrakt. Ett kontrakt är en överenskommelse mellan två eller flera olika parter.

Undvik muntliga överenskommelser de ska alltid vara nedskrivna. Oavsett att du känner att du har bra kontakt, bra kemi med entreprenören.

Tänk på att du som byggherre är det du som är beställaren och byggföretaget du väljer anlita är entreprenören som ska fullgöra uppdraget som ni kommer överens om när ni skriver kontrakt.

Standardavtalet Allmänna bestämmelser (ABS 18)

För er som ska bygga hus finns ett särskilt standardavtal för entreprenadkontrakt. Det är baserat på konsumenttjänstlagen och heter Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 18 (tidigare ABS 09). ABS 18 är framtaget av Konsumentverket och byggbranschen för att du som privatperson ska få ett starkare skydd.

I ABS 18 finns förhållningsregler angående vad som ska gälla kring bland annat utförande, platsbesök, dokumentation, betalplan, fel och dröjsmål, vad gäller entreprenörens undersökningsplikt, avhjälpande av entreprenören, entreprenörens möjlighet att erbjuda prisavdrag, tidsförlängning, mm.

Utöver det som står i ABS 18 gäller alltid konsumenttjänstlagen för dig som bygger hus.

I standaravtalet ABS18 finns tydligt information om besiktning. ”Part får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt ”

Du som entreprenör eller byggherre kan försäkra dig att delar av entreprenaden som förbli dolda besiktigas innan de byggs in. Vi är Certifierade besiktningsmän av RISE godkända av SBR som kan hjälpa dig med besiktningsuppdraget.

Behöver du några referenser av dåliga projekt och bra projekt kontakta oss.

Sammanfattning hos oss du får:

Allmän rådgivning om entreprenadkontrakt

  • Få hjälp skriva välanpassade avtal.
  • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster
  • Medla mellan dig och motparten.
  • Förutom att specificera vilka avtalsparterna är så är det viktigt att kontraktet innehåller en tydlig beskrivning av arbetets omfattning.
  • Ifall du som beställaren bestämmer lämna till entreprenören att sköta projekteringen ska avtalet helst ändå innehålla en tydlig beskrivning om vilken funktion du önskar dig
Kontrakt
skriv kontrakt