Bygg

Hej!

Här kommer  allt inom bygg, som vi besiktar.  Ombyggnation, renoveringar, ny bygg.

Vi försöker i denna kategorin , sammanställa  alla fina bilder på alla våra byggprojekt samt entreprenadbesiktningar, bygg.

Det finns även  inspirationsbilder av  utemiljö eller fint utfört arbete som är bokexempel, även   brukar vi  ta upp  fel som är  bra  att komma ihåg.

Förbesiktning

Varför en förbesiktning? Kontrollera att ditt byggprojekt utförs fackmässigt, du kan redan i planering av ditt projekt lägga ett budget för  slutbesiktningar. Som byggherre har du rätt att kalla till förbesiktning under hela byggprojektet. En förbesiktning görs ofta för byggnadsdelar som kommer att vara dolda när det är dags för slutbesiktning. En förbesiktning görs också  för att fånga upp eventuella fel  som kan bli dyrare att åtgärda om de upptäcks i slutbesiktning, eller blir fördolda i  en slutbesiktning men  kan…

0
Read More

Entreprenadkontrakt – så skriver du enligt ABS 18

ABS 18 entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader).  Funderar du på att utföra en tillbyggnad? Renovera del av din fastighet? Många personer vill bygga sin egen villa eller fritidshus efter egen fantasi och smak det är en dröm som kan bli en mardröm. Det gäller då att skydda investeringen på bästa sätt. Innan du börjar ditt projekt, måste du ta in anbud av flera entreprenörer. För att din investering ska vila på bra grunder, det är…

0
Read More
LOU

Direktupphandling.

När kan det användas? Upphandlingsmyndigheten ge upplysning om hur direktupphandling kan användas. Direktupphandling kan användas i tre situationer: Om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen, I vissa i lagen särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering, samt Om det finns synnerliga skäl. Ur upphandlingsmyndighetens hemsidanLagen om upphandling inom försörjnings­sektorerna (LUF) LUF Bygg­entreprenader Upphandlande enheter 54 938 615 Direktupphandlings­gränsen 1 142 723 Ur konkurrensverket Lagen om upphandling på försvars- och säkerhets­området (LUFS) LUFS…

0
Read More

Bostadsrätt: Besiktning

Köparens undersökningsplikt Det är viktigt att du undersöker din nya bostadsrätt ordentligt. Du får inte ersättning av säljaren i efterhand för saker som du skulle ha hittat  tidigare, om du hade  undersökt bostadsrätten innan du köpte den. Observera! Du köper en bostadsrätt i befintligt skick, dolda fel och Jordabalken gäller inte. En besiktning av en besiktningsman gör att du får  information om det befintliga status på din bostad, du får en rapport om byggnaden nuvarande brister, allt som går att…

0
Read More

Inga garantier när man köper ny bostadsrätt.

Det kan låta konstigt, i det närmast galet för de flesta. Att det är vanligt att det saknas garantier när man  köper en nyproducerad bostadsrätt för miljontals med kronor. För att bena ut detta måste man förstå att garantier är något som tex en säljare frivilligt erbjuder en köpare. Reklamation är något som hanteras i köpslagen och andra frivilliga avtalsformer. I bästa fall: Det kan vara en seriös säljare som har med sin garanti kalkylerat att produkten/tjänsten som säljs är…

0
Read More

Besiktning snötäckt entreprenad

Besiktningsman vänder på klacken pga. snö! På alla utbildningar som omfattar entreprenadbesiktningar, tex utbildning gällande besiktning, så träffar man många erfarna besiktningsmän som i många fall har en gedigen kunskap inom sitt teknikområde, oavsett det gäller bygg, el, luft, VVS, mark, betong, asfalt, växtmaterial, fasadputs murverk etc. Men i många fall har vi besiktningsmän och en del andra lärda, fundamentala olika tolkningar av avtalslagen, konsumenttjänstelagen och AB04/ABT06. Jag har tex vid en besiktningskurs hört en  föreläsare, och mycket erfaren besiktningsman…

0
Read More
fastighetens Statusbesiktning

Husrenovering, statusbesikning?

Gör en statusbesiktning för att veta skicket på din fastighet. För att ha koll på läget och tidsgången för olika delmoment i din planerade renovering . Det är mycket att tänka på när du planerar en husrenovering. Tänkt smart, du kan börja med att ta in en besiktningsman för att göra en statusbesiktnig. Ett statusbesiktning på din fastighet, är bra för att veta skicket på byggnaden. Våra konsulter på Bombus Byggnads & Trädgård är opartiska och erbjuder olika tjänster inom…

0
Read More
fastighets statusbesiktning

STATUSBESIKTNING

Statusbesiktning En statusbesiktning kan ske inom olika områden i en entreprenad, såsom inom ett område som entreprenören påpekar att det är viktigt att få dokumenterat. Dels före igångsättning av arbete som kan orsaka skada inom området, dels efter färdigställande under ett pågående arbete. Vi kan även göra statusbesiktning i lägenheter, lokaler eller utrymmen med särskilt värdefull inredning eller utrustning, men även ansvar mot tredje man. Utredning En teknisk utredning kan avse hela fastigheten eller specifik del av fastigheten, dels för…

0
Read More
Entreprenadbesiktning

Bygga hus eller renovera hus?

Förbesiktning Vill du kontrollera förekomsten av fel? Syfte med förbesiktning är att pröva förekomsten av fel vid besiktningstillfället. Du som entreprenör kan också begära en förbesiktning eller flera förbesiktningar för att säkerställa att du utför projektet enligt beställarens krav / bygghandlingar. Vi gör en eller flera löpande förbesiktningar under byggprocessens gång, med detta kan eventuella förekomster av fel minskas då de upptäckts direkt istället för vid slutbesiktning eller efter entreprenadtiden. Exempelvis kan det vara sådant som inte kommer vara synligt…

0
Read More
Om oss

Vi är en familjeföretag verksamma i Sollentuna med omnejd. Företaget startades 2006 av Claudia Eriksson.

Kontakt information

Frestavägen 140,192 65 Sollentuna

0735 192860 Hans
0735 192862 Claudia

Bombus Projekt
error: Content is protected !!