Väsjön

Dags för besiktning av markarbeten Blågröna stråket

Den 15 november vad dags för besiktning av markarbete i det blågröna stråket i Sollentuna. Vi ett glatt gäng med blandade känslor åkte i från Nordmannavägen där Sollentuna har sitt platskontor för Väsjöprojektet för att besikta markarbeten på det blågröna stråket. Nu är första etappen av det blågröna stråket genom Väsjöområdet är så gott som klar.

Det Blågröna stråket är ett grönt område som binder ihop den blå vattenstrukturen och den gröna strukturen i Väsjöområdet och sträcker sig längs med Snuggabäcken, via en strandpromenad längs Väsjön och vidare mot Råösjön. Sollentuna kommun beskriver det Blågröna stråket innebär att en viktig spridningskorridor mellan Rösjöskogens och Törnskogens naturreservat för både djur och växtliv.

Arbetet med den första delen av stråket, från Norrortsleden till Väsjöns norra ände, påbörjades i februari och är nu alltså till stora delar klart.

Snuggan är en högt belägen sjö i området, känd för de som har bott i området många år, den tar med sig goda minnen som det första sjön i Sollentuna som har varit alltid färdig tidigt med ett tjock lagret is för att åka skidor. Vatten från Snuggan rinner i en å ner till Väsjön och sedan vidare till Fjäturen och Edsviken. När jag gick i besiktningståget hade jag blandade känslor jag var professionell och opartisk självklart, men jag har också åldrats i området, jag har följd alla ändringar och planer, det är mitt kära hem. Det var stort att kunna bedöma kvaliteten på markarbetet, som var mycket väl utfört. Markentreprenören gjorde ett bra jobb och slutbesiktning på Blågrönastråket, kunde inte beskrivas mer än ”med beröm godkänt och stenarbeten i världsklass”…


Claudia Eriksson
Certifierad Kontrollansvarig KiWA, SBR Ingenjör,SBRs expertgrupp för Entreprenadbesiktning
Besiktning av markarbeten & Utemiljön


Upplands entreprenad