Köparens undersökningsplikt

Det är viktigt att du undersöker din nya bostadsrätt ordentligt. Du får inte ersättning av säljaren i efterhand för saker som du skulle ha hittat  tidigare, om du hade  undersökt bostadsrätten innan du köpte den.

Observera! Du köper en bostadsrätt i befintligt skick, dolda fel och Jordabalken gäller inte. En besiktning av en besiktningsman gör att du får  information om det befintliga status på din bostad, du får en rapport om byggnaden nuvarande brister, allt som går att bekräfta okulärt utan förstorande åtgärder.

Vad är en bostadsrätt?

En upplåtelseform där medlemmar av en bostadsrättsförening äger varsin rättighet att nyttja en bostad mot en årsavgift som vanligen betalas per månad. Bostadsrättshavaren äger dock inte bostaden utan förvärvar ett ekonomiskt andelstal i föreningen tillsammans med en bostadsrätt i den. Fastigheten och bostäderna i den ägs av bostadsrättsföreningen.

När du beställer en besiktning av din bostadsrätt:

  • Du kommer att blir tryggare att en besiktningsman hjälper dig att se saker med andra ögon.
  • Du kommer att få underlag för eventuella fel.
  • Det finns ett dokument som styrker dina och den sakkunnige iakttagelser

Det kan kännas lite jobbigt att lägga pengar på en besiktning till, när du ändå  tror att det finns en säljare besiktning.  Är  du nöjd med detta? Låt det vara. Har du funderingar och litar inte på vad säljare erbjuder. Beställ egen besiktning.

Ska jag beställa egen besiktning på min nya bostadsrätt?

besiktning av bostadsrätten

besiktning

Det är bra att du beställer en besiktning av din bostadsrätt på egen hand även om det är ny. Då får du en besiktningsdokument, som dokumenterar eventuella fel.

Du ska lita på att en besiktningsman i alla besiktningar, skall bara oberoende. En besiktningsman borde inte ha knytning antingen med entreprenören som bygger en bostadsrätt och inte heller någon knytning med firman som beställer byggande av bostadsrätter.

Observera! En Besiktningsmannen skall vara oberoende. Eftersom du kan inte undersöka att besiktningsmannen är oberoende, eller inte.

På grund av den som beställer byggande av en bostadsrätt säljer det till en ny startade BRF, dvs din BRF.

Följden är att du som delägare av den ny startade bostadsrätt vet inte något om avtalet mellan beställaren och byggfirman som byggde  din bostadsrätt.

Hur mycket kostar en statusbesiktning på din bostadsrätt?

Det finns olika priser på marknaden, styr dig inte  blid av priset, en besiktningen tar mellan 6 och 8 timmar 1-2 på plats beroende på storlek av din bostad, och alla frågor  som du vill ställa till  besiktningsmannen.

Du kanske undrar angående det administrativa, det tar 3-5 timmar där det ingår mejlkontakt, telefonsamtal, skicka kallelse för besiktning, uppdragsbekräftelse, skicka utlåtande av besiktning, ev. fellistor innan när det är en ny entreprenad. Det tar mellan 2-4 timmar  att sätta i sig i den nya projektet det vill säga  att läsa underlaget inför besiktning, ibland  kan det  finnas massor av mejlkontakt samt alla avtal, skrivna och muntliga.

Det hände oftast att den  som gör besiktning av din bostad  är en entreprenadbesiktningsman bygg, men bygg har många  grenar till exempel : Luft, VVS, mark, betong, asfalt, växtmaterial, fasadputs murverk, med mera. Om det  är något  tokig med andra områden  besiktningsmannen måste samråda med andra yrkesgrupper.

Garantibesiktning/tvåårsbesiktning

Din bostadsrätt är nybyggd för mindre än två år?

Ni borde beställa en tvåårsbesiktning för att se skicket och få en dokumeterad syn av fastigheten. Direkt efter besiktningen utförts får ni en komplett fellista med alla upptäckta brister.

Har ni haft renoveringsarbeten utförda för mindre än 2 år sedan?

Så det gäller en avtalsmässig garantitid, vilket ger dig rätten att påkalla en garantibesiktnin för att se om fel framträtt.

Om det visar sig att fel har framträtt, då blir entreprenören skyldig till att åtgärda felen – vilket inte ska kosta bostadsrättsföreningen något.

Vi på Bombus byggg  kommer att undersöka hela huset och avgöra om det framträtt garantifel i fastigheten. kontakt

Vill du läsa mer om bostadrätt? Vad säger lagen