Varför en förbesiktning?

Kontrollera att ditt byggprojekt utförs fackmässigt, du kan redan i planering av ditt projekt lägga ett budget för  slutbesiktningar.

Som byggherre har du rätt att kalla till förbesiktning under hela byggprojektet. En förbesiktning görs ofta för byggnadsdelar som kommer att vara dolda när det är dags för slutbesiktning.

En förbesiktning görs också  för att fånga upp eventuella fel  som kan bli dyrare att åtgärda om de upptäcks i slutbesiktning, eller blir fördolda i  en slutbesiktning men  kan orsaka betydande ekonomiska skador och förkorta livslängden på byggnadsverket.

Du som entreprenör har du rätt att kalla till förbesiktning under hela byggprojektet också för att  bevisa till att du levererar det som är avtalat .

En förbesiktning görs för delar som inte går att besiktiga efter att entreprenaden är färdigställd även görs när eventuella fel inte går att åtgärda längre fram i bygget

Hur går en Förbesiktning till?

1  Uppstartsmöte

BRF:ens styrelse eller beställarens representant får träffa projektansvarig & huvudbesiktningsman – Samt få information om förbesiktningen eller eventuella besiktningsplan.

2 Startsammanträde

Förbesiktningen börjas med ett startmöte där besiktningsmannen följer en dagordning fastställer ram till besikning   med BRF:ens styrelse eller beställarens representant samt entreprenörer.

3 Besiktning påbörjas

Besiktningsmannen kontrollerar gällande handlingar mot utförande. Kontraktshandlingar och gällande bygghandlingar för entreprenaden tillhandahålls i god tid för inläsning inför med besiktningen.

4 Synpunkter noteras

Kontraktsparterna, BRF:ens styrelse eller beställarens representant samt entreprenörer får möjlighet att framföra synpunkter under besiktningen.

5 Slutsammanträde

Besiktningsmannen informerar alla om alla fel som hittas och  vad som behöver åtgärdas  eventuella överenskommelsen mellan parten. Man kan fastställa en ny datum  för en ny förbesiktning eller man avstämmer gällande besiktningsplan.

6 Utlåtande

Felbilagan finns tillgänglig efter besiktningen  enlig överenskommelse med parten och komplett utlåtande levereras inom 10  arbetsdagar.