När kan det användas?

Upphandlingsmyndigheten ge upplysning om hur direktupphandling kan användas.

Direktupphandling kan användas i tre situationer:

  1. Om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen,
  2. I vissa i lagen särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering, samt
  3. Om det finns synnerliga skäl.

Ur upphandlingsmyndighetens hemsidan
Lagen om upphandling inom försörjnings­sektorerna (LUF)

LUFBygg­entreprenader
Upphandlande enheter54 938 615
Direktupphandlings­gränsen1 142 723
Ur konkurrensverket

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhets­området (LUFS)

LUFSBygg­entreprenader
Upphandlande myndigheter eller enheter54 938 615
Direktupphandlings­gränsen1 142 723
ur konkurrensverket

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK)

LUKBygg­koncessioner
Upphandlande myndigheter eller enheter54 938 615
Direktupphandlingsgränsen2 746 930
ur konkurrensverket

konkurrensverket

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

En direktupphandling enligt LOU är möjlig att göra om värdet uppgår till högst 615 312 kronor, inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler.

Kontroll att direktupphandlingsgränsen inte överskrids

Skyldigheten att dokumentera direktupphandlingar gäller endast för upphandlingar vars värde överskrider 100 000 kronor. Samtidigt kan värdet av flera upphandlingar av samma slag, inkl. sådana vars värde understiger 100 000 kronor, innebära att direktupphandlingsgränsen överskrids. I Upphandlingsmyndighetens blankett finns därför ett särskilt fält för att uppmärksamma tidigare inköp

Den 1 januari 2020 höjs direktupphandlingsgränserna:

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
 Högst 615 312 kronor.
 Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)
 Högst 1 142 723 kronor.
Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK)
 Högst 2 746 930 kronor.
 

Vill du veta vad Bombus Bygg kan hjälpa dig med? se vår portfölj