Gör-det-själv-guide lägg marksten

Skapa de bästa förutsättningar för att anlägga marksten.  Det är ett jobb som syns tydligt om det är välplanerad och välgjort .

Ditt projekt att lägga sten kan vara mycket lättare och kommer att hålla längre, om du är noggrann med grundjobbet.

Finns det flera sätt att anlägga marksten?

Nej . Det finns bara ett sätt att anlägga sten, det är att göra ett bra grundarbete. Däremot det finns flera mönster att anlägga sten.

Det enklaste är halvförband, här kommer några du kan välja på.

 • Fiskben halvförband 90°
 • Fiskben halvförband 45°
 •  Halvförband
 • Diagonal halvförband
 • Dubbel korsförband
 • Diagonalförband med fris

Marksten:

stenläggning

Rak läggning, med förskjutna fogar. Trafiken ska gå vinkelrätt mot de längsgående fogarna.

Fiskbensmönster, lagt diagonalt mot körriktningen, ger den bästa lastupptagande förmågan

Plattor:

Utan förskjutna fogar, På gångvägar där ingen trafikbelastning förekommer, kan plattor läggas utan förskjutna fogar.

Med förskjutna fogar: Om trafikbelastning förekommer, bör plattorna läggas med förskjutna fogar – med de längsgående fogarna vinkelrätt mot körriktningen.

Grundarbetet är a och o till livslängd av den anlagda ytan. Det är viktigt att planera vad ytan skall användas till. Därför det påverkar hur stor ditt underarbete kommer att bli.

Om ytan kommer att användas som uppfart behöver du gräva till ett djup på 35-45 cm, om däremot ytan kommer användas som gång, räcker det med 15 till 25 cm grävdjup.

 Gör en prov grävning, innan du börjar jobbet, det är bra att veta vilken material finns under.  Är det lera? Stenigt underlag? kanske du behöver hyra en minigrävare för att göra jobbet.

Tänk på att det ska finnas fall, vatten måste rinna bort från byggnader 1-2 cm lutning per meter.

Delar som du borde ta hjälp när du anlägger stenplattor

 1. Hyr en minigrävare och en markvibrator, så kallad ”padda” en ca 60 kg tung räcker för mindre ytor, en ca 160 kg för trafikerad yta.
 2. Väga av schaktbotten med laser instrument, det är bäst för större ytor.
 3. Du borde be kommunen att markera el, och fiber i fall om du inte vet säker var ledningarna går. Det blir tråkigt om du råkar skada el, eller fiber, som kan ligga mellan 30-70 cm, vatten och avlopp ligger djupare oftast 100-150cm).
 4. Planerar du att anlägga en stor yta, det är bra att ta hjälp av någon som kan väga av med mätinstrument hela arbetsytan så att du får rätt höjder och rätt avrinning.
 5.  Vid komplicerade mönsterläggning .

Så förbereder jag allmänt när jag lägger sten:

 1. För den första jag väljer en yta där jag vill lägga sten.
 2. Man tar mått av ytan för att räkna hur många m2 sten skall köpas
 3. Be din medhjälpare att spreja med markfärg 10 cm utanför bestämd ytan, för att inte tappa bort min markering.
 4. Det är nödvändigt att ordna en plats där du kan kapar stenar säker, med full skyddsutrusning och bra arbetshöjd.
 5. Jag ser till att ha stenar på plats, verktyg, skyddsutrustning. Jag väljer en torr dag för att göra grundarbeten.
 6. Sen börjar jag gräva ut valt området, 10 cm innanför min färgmarkering.
 7. Ett annat alternativ till markering av området är sätta fast murarsnöre som du fäster mellan pinnar i marken, markera 10 cm utanför schaktområdet.
 8.  För den andra jag lägger fiberduk eller geotextil i botten, på den nedgrävd ytan.

Målet med fiberduken är främst separera bärlagret(gruset) från jorden och hindra rötter att komma upp i stenläggningen.

 •  På fiber duken, häller jag ut ett lager bergkross 0-32, det utgör det bärande lagret. Jag sprider materialet med en kratta. bergskross skall ”paddas” ordentligt. Markvibratorn eller paddan har till uppgift att jämna ut och komprimera bärlagret för att undvika framtida sättningar.
 • Den kör jag fram och tillbaka med markvibratorn på ytan, flera gånger som om det vore en gräsklippare.
 • Man kan vattna ytan med vattenslang för att materialet ska sjunka ordentligt, sen kör jag ”paddan” igen.
 • Observera! Du måste köra markvibratorn då bärande lager sjunker cirka 15 %
 • Det är viktigt att veta när man beräknar mängd materialet som ska köpas.
 • När jag känner mig färdigt, är det dags att börja med sista lagret.
 • Stenkross 0-8 är sättningsmaterialet det går även att använda 0-4 stenkross.
 •  Jag sprider 3-5cm jämt yta med 0-8 stenkross
 •  Jag använder mig av 2 metallrör ca 2m långa som jag placerar på 0-8 krossen, parallellt med avstånd ca 90-100cm från varandra.

Rören är ett mycket användbart verktyg för att ha koll på lutningen och höjder samt för att kontrollera att underlaget är jämt.

 1.  Jag strör över båda rören med 0-8 stenkross och jämnar till med en rätskiva.
 2.  Nu börjar jag att anlägga stenplattor, på den avjämnade ytan, justerar höjd med gummiklubba och arbetar mig bakåt från färdigställd yta för att inte förstöra färdigställd yta.
 3. I det här steget jag vet, vilken mönster jag vill ha.
 4. Jag lämnar en fog på ca 3mm.
 5.  Jag måste jämna till hela tiden en yta framför mig med rätskivan. För att försätta anlägga stenplattorna.
 6. Jag flyttar mina 2 m rör framför mig, när ytorna är stora. För en liten gång räcker med använda kortare rör som man flyttar hela tiden.
 7.   När ytan är färdiglagd är det dags att foga, borsta ned fogsanden i springorna med kvast.  Lämna kvar ett tunt lager sand på stenläggningen under 1 till 2 veckor att fylla på fogar med efter det har regnat. 

Kom ihåg!

 •  Att bärande lagret sjunker ca 15 % när det packas.
 • Glöm inte att använda vattenpass för att kontrollera lutningen.
 • Fog avstånd ca 3mm
 • Naturstenshällar klarar inte mer än 3 cm 0-8 då fukten inte får någonstans ta vägen, så lägg inte mer än 3 cm 0-8/0-4 kross under naturstenhällar.
 • Att vända kapad sten mot hel yta

Tips:

 1. Hur högt du ska fylla din grop (schakt) räknar du fram genom att ta skillnaden mellan det utgrävda djupet och tjockleken på din marksten.
 2. Inga småbitar av sten, alltid större än 1/3-sten
 3. Vid nyproduktion kan marken redan vara förberedd med ett gott underlag. Då kan det räcka med justering och fogsand till din plattsättning.
 4.  Anlägger du bara en lite gång på orörd gammal mark det kan räcka med använda bara 0-8  som bärandelager och 0-4 som sättningsunderlag.  Glömt inte förstärka kanter med 10 cm betong.
 5.  När du mängder sten, se till att lägga till några stenar, det blir alltid spill och ett par stenar blir obrukbara vid kapningen.

Underhåll

 Se till att fylla på fogarna då och då varje säsong för att undvika att ogräs sätter rötter där.

Om ogräs dyker upp i fogarna är mekanisk rengöring ofta mycket effektiv.

Verktyg för stenläggning:

Grävmaskin
Markvibrator
Stenklippare
Vinkelslip eller motorkap
Markörspray eller snöre och pinnar
Skottkärra
Spade
Stor gummiklubba
Kratta
Rätskiva
Vattenpass
Tumstock
Kniv
Marksten
Fogsand
Bergskross 0-32
Bergskross 0-8

Behöver du hjälp med markbesiktning? Kontakta oss