Entreprenadbesiktning

Förbesiktning, slutbesiktning, tvåårsbesiktning ( § 59-besiktning) efterbesiktning.

Kontrollansvarig (KA)

Den som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig

Projektledning

Vi leder byggprojekt för privata och offentliga kunder i Stockholm

Markbesiktning

Växter och mark / Natursten markbetong och asfalt.

Lekplatsbesiktning

Bombusbygg erbjuder besiktning av lekplatser för att skapa en trygg och säker lekmiljö.

Välkommen till Bombus Byggnads & Trädgård

Ett nytt år börjar… Full av nya projekt, nya utmaningar.

Bombusprojekt

Entreprenadbesiktningar, Markbesiktningar, Lekplatsbesiktningar och vi är certifierade som kontrollansvariga

Över 25 års erfarenhet av byggnation & projektledning
Unik kompetens

Vi har jobbat själva i produktion i många år, vi vet hur jobben skall utföras och levereras.

Anpassningsbara

Vi anpassar oss och är mångsidiga. Utför många olika delar av ett projekt. Så som du vill ha det.

För företag

Vi erbjuder bra lösningar som konsulter eller som underkonsulter, vi ställer upp när vi behövs

Lyhörda

Vi är en samarbetspartner som är lyhörd, ödmjuk och konstruktiv

Om Bombus Byggnads & Trädgård
Kontrakt

Om oss

Vi är ett familjeföretag verksamma i Sollentuna med omnejd. Företaget startades 2006 av Claudia Eriksson.

Vårt mål

Det är att leverera ett utförligt, seriöst, genomtänkt arbete där kunden är i fokus.

Vi vet

Att när ert företag anlitar oss, kommer vi att leverera 100 % av den lagda ordern. Du kan lita på oss.

Du når oss vardagar på telefon: 0735 192860, 0735192862
Projektledning, Entreprenadbesiktning, Markbeskiktning och Utemiljö.
Några av våra uppdrag
Statusbesiktning av mark
statusbesiktning av mark
Fönsterbesiktning
nya fönster
Rotebro villan
Besiktning av utemiljö
Besiktning av mark
Formklipt
Formklippt
Besiktning av torg stenplattor och växtbäddar
markbesiktning
Besiktning av ny produktion
besiktning av bostadsrätten
Besiktning av fasad i en skola
Besiktning av fönsterbyte
besiktning fönsterbyte
Tjänster

Konsulter

För din trygghet, vi är SBR Ingenjörer, vi erbjuder SBR Godkänd Entreprenadbesiktningsman, Markbesiktning Utemiljö,  Projektledning, Certifierad Kontrollansvarig (KA), Våtrumsbehörighet BKR. Våra konsulter har lång erfarenhet och de förstår dina behov, särskild när du behöver stöd och kunskap till ditt projekt. Vi tänker på funktionalitet och lägger stor vikt på din ekonomi. Vi  är underkonsulter till olika företag som behöver våra  tjänster. Vi åtar oss  även direkta upphandlingar till mindre projekt, vi erbjuder möjligheten att rycka in med kort varsel. Statusbesiktningar,…

Certifierad Kontrollansvarig (KA)

Vem behöver en KA? KA enlig Plan- och bygglagen (2010:900) Den som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig (KA) för sina projekt. Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om: • Vad som…

Besiktning av markarbeten och utemiljö

  Besiktning av markarbeten och utemiljön. Asfaltbeläggningar, marksten och betong plattor Konsult (villor, bostadsområden, skolor, äldreboenden, kommuner) Markbesiktning Utemiljö Mitt namn är Claudia Eriksson . Jag är underkonsult till  företag som har ramavtal. Jag har haft mer än 10 års väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet och trädgård. Jag åtar mig även direkta upphandlingar till mindre projekt, jag erbjuder möjligheten att rycka in med kort varsel. Konsumententreprenad:  Du som villaägare kan beställa en entreprenadbesiktning. Till exempel statusbesiktning, förbesiktning, efterbesiktning, slutbesiktning.…

Besiktning av Lekplatser

  Lekplats besiktning Bombusbygg erbjuder besiktning av lekplatser för att skapa en trygg och säker lekmiljö. Lekplatser är arbetsmiljön för barn och vill minska risken för personskador på lekplatser. Besiktning skall genomföras på befintliga lekplatser varje år men även vid nyanläggning och ändring av utrustning. Vi utför fristående, jour och årliga besiktningar och vi kan även erbjuda ett paket med en årlig besiktning inklusive två tillsyn, en under våren samt en under hösten. Vi ar utbildade på Haags.  Gällande svenska…

Trädgårdsplanering Villa och BRF

 Trädgård villaägare och Brf Inventering, planering, form och färgsättning, växtlista, material, markbesiktning utemiljö .    Hej! Mitt namn är Claudia Eriksson . Jag är underkonsult till olika företag som behöver mina tjänster som besiktningsman. Bombus Bygg   mitt företag  erbjuder  flera tjänster inom bygg , jag har  mer än 10 års väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet och trädgård. Även  åtar  jag mig direkta upphandlingar till mindre projekt, jag erbjuder möjligheten att rycka in med kort varsel. Statusbesiktningar, förbesiktningar ,efterbesiktningar, slutbesiktningar,…

Läsvärt
fastighets statusbesiktning

STATUSBESIKTNING

Statusbesiktning En statusbesiktning kan ske inom olika områden i en entreprenad, såsom inom ett område som entreprenören påpekar att det är viktigt att få dokumenterat. Dels före igångsättning av arbete som kan orsaka skada inom området, dels efter färdigställande under ett pågående arbete. Vi kan även göra statusbesiktning i lägenheter, lokaler eller utrymmen med särskilt värdefull inredning eller utrustning, men även ansvar mot tredje man. Utredning En teknisk utredning kan avse hela fastigheten eller specifik del av fastigheten, dels för…

0
Read More
Entreprenadbesiktning

Bygga hus eller renovera hus?

Förbesiktning Vill du kontrollera förekomsten av fel? Syfte med förbesiktning är att pröva förekomsten av fel vid besiktningstillfället. Du som entreprenör kan också begära en förbesiktning eller flera förbesiktningar för att säkerställa att du utför projektet enligt beställarens krav / bygghandlingar. Vi gör en eller flera löpande förbesiktningar under byggprocessens gång, med detta kan eventuella förekomster av fel minskas då de upptäckts direkt istället för vid slutbesiktning eller efter entreprenadtiden. Exempelvis kan det vara sådant som inte kommer vara synligt…

0
Read More
ventilation

Ventilation

Ventilation-Luftmängd/flöde Ventilation måste finnas i ett hus den är en viktigt grundsten för hälsan och måste finnas även i övriga utrymmen, därför skall detta med omsorg planeras in innan man bygger. Kanaler tar plats och behöver utrymme. Kanaler skall vara stora för att skapa en låg lufthastighet. Då blir anläggningen tyst. Även fläkten måste man välja ut med omsorg ,man måste ta hänsyn till tryckfall och flödet. Se till att anlita en sakkunnig för att besikta din ventilation renovering eller…

0
Read More
LOU

Kontrollansvarig (KA)

Vem kan vara KA? En kontrollansvarig ska vara en person som är certifierad och lämplig för sitt uppdrag genom kompetens och erfarenhet . KA måste vara opartisk till den åtgärd som hen ska kontrollera. Därtill din kontrollansvarig bör inte vara KA på ditt projekt såväl samtidigt vara anställd av samma företag som bygger eller beställer byggprojektet. En KA bör bli inkopplad så tidigt som möjligt, i din projekt helst redan på planeringsstadiet. När behövs det en kontrollansvarig? PBL 9 kap § 40…

0
Read More
Om oss

Vi är en familjeföretag verksamma i Sollentuna med omnejd. Företaget startades 2006 av Claudia Eriksson.

Kontakt information

Frestavägen 140,192 65 Sollentuna

0735 192860 Hans
0735 192862 Claudia

Bombus Projekt
error: Content is protected !!