Ventilation-Luftmängd/flöde

Ventilation måste finnas i ett hus den är en viktigt grundsten för hälsan och måste finnas även i övriga utrymmen, därför skall detta med omsorg planeras in innan man bygger. Kanaler tar plats och behöver utrymme. Kanaler skall vara stora för att skapa en låg lufthastighet. Då blir anläggningen tyst. Även fläkten måste man välja ut med omsorg ,man måste ta hänsyn till tryckfall och flödet.

Se till att anlita en sakkunnig för att besikta din ventilation renovering eller nybyggnad. Vi på Bombus Byggnads & Trädgård erbjuder våra tjänster inom bara inom entreprenadbesiktning bygg och mark. Vi är certifierade och anslutna till SBR och har gedigen erfarenhet och kunskap inom både byggteknik och Entreprenadjuridik.

Behöver ni en VVS besiktning? Vi kan se till av någon av våra kollegor
( sammarbetspartners) kan komma till er och göra en besiktning.

<img loading=
Ventilationen är en viktigt grundsten för hälsan

Olika sätt att ventilera

  • Självdrag
  • Mekanisk frånluft
  • Mekanisk från- och tilluft
  • Mekanisk från-
  • och tilluft med värmeåtervinning

Självdrag (S) Självdragsventilation är den äldsta typen av bostadsventilation det har varit en viktig grundsten för hälsan. Principen bygger enkelt uttryckt på att den stigningskraft som sker då uppvärmd luft stiger upp igenom ventilationskanaler ut ur bostaden ger ett undertryck och ny luft fylls på genom ventiler eller otätheter.
Självdragsventilation är extremt väderberoende och fungerar bäst vid den kallare årstiden då skillnaden mellan inne- och yttertemperatur är som störst.

Ventilationen är en viktig grundsten för hälsan, skapar samtidigt en trevlig och trygg boendemiljö för alla. En välskött byggnad med planerat underhåll är bra för din ekonomi.

Mekanisk frånluft . Är den vanligaste typen av ventilation i småhus idag. Grunden är att man ”drar” luften igenom huset från bostadsrum ut genom toalett och tvättstuga (undertryck skapas). Mekanisk frånluft bygger på denna princip. En centralt placerad fläkt drar ut luft kontinuerligt i lagom mängd. Om fläkten är rätt inställd och tilluftsventiler är monterade, byter bostaden luft med en halv omsättning i timmen, helt enligt normerna. Fläkten kan vara monterad på vind, tak, värmepanna eller i spiskåpan. Hur funkar det? Styrning av flödet sker antingen av en separat varvtalsreglering eller i spiskåpans forceringsreglage.
Man har en fläkt som suger ut luften, i badrum, kök, tvättstugor & liknade ”våta” rum.
Tilluften/friskluften kommer in via väggventiler i bostadsrum eller spaltventiler i fönster.
Man får inte glömma bort att ventilationen är en viktigt grundsten för hälsan.

Fördelar och nackdelalar med mekanisk frånluft:
+ Ofta god ventilation
+ Billig att installera
– Ventilationen låter
– Driftkostnader
– Ofta liten eller ingen återvinning
– Svårt att kontrollera tilluften

Mekanisk från- och tilluft. Mekanisk från och tilluft.
Det är en ganska ovanlig, sätt att ventilera på. Ej tillåtet att införa i nybyggen. Ofta skaffar man sig en värmeväxlare samtidigt.
Hur funkar det?
Alla våtrum är anslutna mot en gemensam central fläkt som suger ut inomhusluften. Samtidigt blåser den in ny kall frisk luft in i husets sovrum & vardagsrum. Detta ger en kontrollerad till & frånluft vilket ger ett bra luftklimat.

Fördelar och nackdelar:

+ Mycket bra & kontrollerad inomhusluft.
– Ganska dyrt att installera
– Ventilationen låter
– Driftkostnader
– Ingen återvinning

Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning
Grunden i all typ av ventilation är att man ”drar” luften igenom huset (undertryck skapas). Mekanisk till och frånluftstyrd ventilation bygger på principen, centralt placerade fläktar tillför och drar ut luft kontinuerligt i lagom mängd. Fläktarna kan vara monterade på vind, tak eller i anslutning till spiskåpan. Styrning av flödet sker antingen med en separat varvtalsreglering eller med spiskåpans forceringsreglage.

Hur funkar det?
På samma sätt som från & tilluftventilation fast med en värmeväxlare som tar tillvara den värme som blåser ut för att värma tilluften innan den blåser in i huset.
Detta gör att ca 30-60% av värmen som blåser ut tas tillvara.

Fördelar och nackdelar:

  • Återvinning, vilket ger lägre driftkostnader