Vem kan vara kontrollansvarig? En kontrollansvarig ska vara en person som är certifierad och lämplig för sitt uppdrag genom kompetens och erfarenhet . KA måste vara opartisk till den åtgärd som hen ska kontrollera. Det betyder att den kontrollansvarige inte kan vara KA och samtidigt vara anställd av samma företag som bygger eller beställer bygget. KA bör bli inkopplad så tidigt som möjligt, helst redan på planeringsstadiet. När behövs det en kontrollansvarig? PBL 9 kap § 40 Vid byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska…